Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

ĐẤT NƯỚC TÔI .

M ệt mỏi quá DK đi nghỉ ít ngày ,viết mấy lời tạm biệt những  bạn quan tâm đến chuyện : GIẶC ĐẾN NHÀ ,ĐÀN BÀ CŨNG ĐÁNH, nhưng lãnh đạo sợ mất đoàn kết.......

      Việt nam tôi -mảnh đất dài
Mênh mông biển đảo ,sớm mai sắc hồng
      Bình minh thức giấc biển Đông
HOÀNG SA nắng đẹp ,nối vòng TRƯỜNG SA
       Nhạt dần nắng buổi chiều tà
Hoàng hôn buông xuống là là phía tây
        Trường sơn thăm thẳm trời mây
Lắng nghe tiếng gọi rừng cây ,núi đồi
       "Dàn khoan ,tầu giặc đến rồi
Chúng đang chiếm đóng biển khơi nước mình !"

        Mỗi mét biển ,một bóng hình
Những người ngã xuống vì tình nước non
        Bạch dằng tầu giạc vùi chôn
Đống đa thây giặc cao hơn Trường Thành
        Ngàn năm máu giặc hôi tanh
Còn làm vấy bẩn biển xanh nước nhà
        Kẻ thù truyền kiếp của ta
Từng là " đồng chí ",từng là ANH EM
        Nhớ lời dạy của tổ tiên;
Đuổi giặc thì phải kết liên đồng bào.
       Bỏ ngay đồng chí tào lao
Cùng dân đứng dậy nâng cao ngọn cờ ;
        Độc lập ,dân chủ ,tự do
Tam quyền phân lập, cụ HỒ đã ghi (1)
        Hỡi ai đầu óc mê si
Mau nhanh tỉnh lại ta đi đúng đường !

       (1) Theo hiến pháp VNDCCH năm 1946 .