Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

ƯỚC MONG CỦA MỘT ÔNG GIÀ

   Tôi già rồi ,cuối đời thấy đất nước lộn xộn quá ,nhất là những ngày qua ,nào giặc TẦU đưa giàn khoan vào biển ta ,nào kiện cáo không xong lại đến những cuộc viễn du lúc sang TẦU ,lúc sang MỸ ....nghĩ thêm buồn và tôi ước gì ......

       ƯỚC GÌ ĐẢNG hiểu lòng dân
Đảng vì đất nước : biết phân bạn thù
     Bỏ đi chủ nghĩa " mộng du "
Trăm năm sau vẫn mịt mù bóng đen  ...(dựa theo ý TBT )
        ƯỚC gì chính phủ tốt lên
Diệt bọn tham nhũng cường quyền lưu manh
       Diệt bọn ức hiếp dân lành
Mua quan bán chức giả danh người tài
       ƯỚC gì quốc hội nay mai
Giup dân gỡ nỗi oan sai khắp vùng
       Nói lên tiếng nói NON SÔNG
Tiếng dân ,tiếng của cha ông bao đời
        ƯỚC gì đoàn thể bớt ......chơi
Công đoàn ,mặt trận không ngồi ăn lương
       Hót theo ,dân đã chán chường
Xin lũ chim vẹt tìm đường bay êm .
            *
   *                *
    Nhìn ra thế giới mà xem
Người ta tiến bước mà thèm ,đảng ơi !
   BẮC ÂU cuộc sống tuyệt vời
: TỰ DO ,DÂN CHỦ ,người đời thương nhau
Cái hay không học , đi chầu
Ông anh hàng xóm ,bấy lâu hỗn hào

   Hỏi bà ĐẤT thấp ,TRỜI cao
Khi MÔ  nước VIỆT đi vào cõi yên ?........Cuối tháng 10 -2014