Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

TÂM TÌNH

                Tâm tình với bạn than yêu
   Mình hay nói bậy nói liều nói ngang
               Vì gây bức xúc cho làng
  Cúi đầu xin lỗi họ hàng anh em !
              Về già bệnh lại nhiều thêm
 Tạm biệt các bạn với niềm nhớ nhung !

   Chủ nhật 9 -2 -2014