Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

CHIA TAY

Tôi cứ nghĩ ban điều hành lớp là có và tôi đã hỏi ban điều hành lớp mấy câu hỏi giản đơn mà tôi không rõ , hơn 2 ngày trôi qua không thấy ban này trả lời nên tôi nghĩ hoặc là không thèm trả lời , hoặc là không có ban này .Chỉ có trả lời của ô QT và ô này quy chụp tôi là nghi BBT sách tham ô ? Vì vậy tôi tự coi như không có cái ban đh lớp ,sau này tôi không dính dáng đến nó nữa . Tất nhiên về cá nhân tôi vẫn coi nhiều bạn LS-QL là bạn bè thân thiết của tôi .
    Tôi minh họa vài nét về mình để
ai đó còn nhớ tới :

   Tôi là ai nhỉ ?
           -Tôi là tôi !
Lúc " thơm thum thủm ", lúc hôi hôi .(1)
  Người thương bịt mũi ,đành chịu vậy
Kẻ ghét bỏ xa ,
             Cóc thèm chơi  .
Lúc điên  sủa bậy
              Như chó sủa
Buồn im thin thít - tựa ốc nhồi
  Đứa nào chơi được , chơi với tớ !
Những đứa kiêu sang , tớ chả mời .
                     (1) Đặc điểm của những người khó tính ,khó chơi .

Bạn tôi đa số đều tốt, đã minh họa mình ,tôi cũng muốn minh họa một bạn chung chung :
     Bạn là ai nhỉ , bạn là ai ?
Mùi hương lan tỏa - vị hoa nhài (2 )
Bao người quấn quýt , yêu thương lắm
Dẻo mồm , tán tỉnh chốn thiên thai
Nhà giầu lắm của , danh nổi trội
Các em quy phục xếp hàng dài .
        #
#            #Là người quân tử đừng liên láu
Nói không thành có, thật thành sai  ! (3)
   (2) Đặc điểm của những người dễ thương, được mọi người gần gũi .
   (3)Kiểu nói của những người giầu có ,quyền thế -muốn nói gì thì nói  .2 câu cuối cùng là điều tôi không muốn thấy khi kết bạn .
  VDK chào thân ái vàlưu luyến !
  

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

HỎI BAN ĐIỀU HÀNH KHỐI 5 -LƯSƠN-QUẾLÂM

   Tôi đã hỏi mấy bạn ở HN về tập sách định in của khối 5 ,người nói không rõ ,người nói hơi tế nhị ...Vậy nên tôi xin hỏi luôn ban điều hành . Khoảng năm 2012 tôi đã nghe anh em bàn luận về việc lớp ta sẽ làm 1 cuốn sách , mọi người viết và gửi bài.....dự kiến sẽ in trước ngày kỉ miệm 60 năm thành lập trường ,năm 2013 .Năm 2014 tôi nằm viện và quên chuyện đó .Nay đã sang năm 2015 xin hỏi ban điều hành :
    -Sách đó ngưng hay tiếp tục ?
- Anh em cần đóng góp , đã đóng góp bao nhiêu .Riêng tôi chưa đóng góp , nếu đóng tôi xin đóng 3 phần .
 -Hiện nay gặp những khó khăn gì ,những ai giúp lớp tiến hành việc này ?
  Chúng ta lớn tuổi cả rồi , quỹ thời gian còn ít ,nếu còn làm được sách ,xin ban điều hành lớp quan tâm cho in sớm
  Chúc các bạn sức khỏe , nếu có thiếu tế nhị xin các bạn tha lỗi .